MCFactory

mcf-piktogramy-01

MIKROWYKRAPLANIE

Mikrowykraplanie z zastosowaniem dysz pojedynczych lub koekstruzyjnych to unikalna technologia wyróżniająca nas na rynku produktów MIKROKAPSUŁKOWANYCH. Cały proces polega na zamykaniu substancji aktywnych (rdzenia) w otoczce polimerowej (powłoce). Otwiera to nowe możliwości wytwarzania dużej ilości jednakowych mikrokapsułek, które znajdą swoje zastosowanie przede wszystkim w przemyśle spożywczym. Wierzymy, że jest to przyszłość całej branży.
mcf-piktogramy-02

SUSZENIE ROZPYŁOWE

Proces przemiany produktu płynnego na sypki. Otrzymywane w ten sposób mikrokapsułki mają średnicę od 1µm do 100µm.
mcf-piktogramy-03

GRANULACJA W ZŁOŻU FLUIDALNYM

Proces aglomeracji materiału na suszarni fluidalnej, gwarantujący równomierną i powtarzalną jakość produktu.